Przy tworzeniu i omawianiu projektów na linii grafik – zleceniodawca bardzo często dochodzi do problemu, w którym ten drugi stwierdza, że kolory są jakieś dziwne, inne niż prosił, a tak w ogóle to po wydrukowaniu są jeszcze inne.Read More